You are currently viewing Kombi vozilo Opel Vivaro za prevoz pacijenata na hemodijalizu

Kombi vozilo Opel Vivaro za prevoz pacijenata na hemodijalizu

  • Post category:Вести
Još jedna novost u Domu Zdravlja Ražanj
Kombi vozilo Opel Vivaro za prevoz pacijenata na hemodijalizu
Zahvaljujući finansijskim sredstvima lokalne samouprave obezbeđeno je jedno novo putničko kombi vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalzu. Nabavkom ovog vozila unapređeni su kapaciteti voznog parka doma zdravlja Ražanj pre svega sa aspekta bezbednosti i boljih uslova prevoza pacijenata dijalize, njihovih pratioca i vozača doma zdravlja.