Здравствена заштита – стање, проблеми, изазови

Здравствену заштиту становништва организује и спроводи Дом здравља “Др Милорад Михајловић“ у Ражњу који у свом саставу има матични објекат у Ражњу (1898м2), четири амбуланте (у насељима Скорица, Смиловац, Нови Брачин и Браљина) и једну здравствену станицу у Витошевцу.

Обезбеђује здравствену заштиту за 9150 становника општине Ражањ, која се простире на територији од 289 км2.  Запослено је 15 лекара од чега је 9 специјалиста и 6 доктора опште медицине. Укупно је запослено 65 радника на неодређено време и одређено време.

           Последњих година услед смањења броја становника и необјективних норматива дефинисаних од стране надлежних институција, долази до смањења броја запослених и до укидања неких радних места. Активношћу руководства здравствене установе уз подршку локалне самоуправе и надлежног института за јавно здравље дефинисана је стратегија и покренуте су свеобухватне активности на решавању кадровских, финансијских и других проблема. По основу измене кадровског плана Министарства здравља као и новим кадровским плановима, зановљен је кадар пријемом четири доктора медицине, једног специјалисту дечије и превентивне стоматологије, једног дипломираног правника, једне стоматолошке сестре и једног возача у стални радни однос.Такође су и четири доктора медицине упућена на специјализацију из опште медицине (један доктор), педијатрије (два доктора) и радиологије (један доктор). У међувремену су се два доктора вратила са специјализације из области педијатрије и опште медицине, а очекује се да у току 2019.године и преостала два заврше специјализацију. Овим су значајно унапређени кадровски капацитети дома здравља.

           Захваљујући финансијској подршци Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и Општине Ражањ комплетно је реновиран матични објекат дома здравља у Ражњу (замењена је спољна и унутрашња столарија, урађена је фасада, постављени нови подови, нова керамика, санирани делови кровног покривача, уграђен противпожарни аларм и нови противпожарни апарати и хидранти). У претходном периоду је санирана и прилазна стаза, проширен паркинг простор на улазу Б и Б1, постављена метална врата, урађен пропусни канал на подземној гаражи ДЗ, направљен је спољни објекат за смештај медицинског отпада, саниране просторије за смештај медицинског отпада у унутрашњеости објекта у Ражњу. Такође су реновиране све амбуланте на терену и изграђена нова амбуланта у селу Скорица која је опремљена потребним канцеларијским инвентаром.

           Зановљена је и медицинска опрема тако што је набаљен биохемијски анализатор, хематолошки анализатор, апарат за одређивање електролита,  нови екг холтери и екг апарати, вагинална сонда, цтг, дигитални колпоскоп и столица за гинекологију, ултразвучни апарат са пратећим сондама, аутоклав за стерилизацију и др. Такође је набављена и додатна рачунарска и пратећа опрема, клима уређаји, репрограмирана телефонска централа и набављени нови фиксни и мобилни телефонски апарати, покренут нови програм електронског фактурисања и вођења електронског картона пацијената и постављен систем видео надзора. Наша установа је једна од првих која почела да примењује Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС).

           Зановљен је и возни парк дома здравља набавком једног санитетског комби возила за превоз непокрених пацијената и хитних случајева (из средстава Министарства правде прикуљених по основу одлагања кривичног гоњења), једног теренског возила ( из средстава локалне самоуправе) и два мања путничка возила (из средстава Пројекта “DILS“ Министарства здравља и локалнe самоуправe).

           Обзиром да је Дом здравља “Др Милорад Михајловић“ Ражањ препознао значај акредитације исти је 2013.године ушао у акредитациони процес и добио Акредитацију на три године од новембра 2013-новембра 2016. године (Извор финансирања: Пројекат ДИЛС Министарства здравља Републике Србије и Општина Ражањ).

          Акредитација је дефинитивно допринела унапређењу рада установе  применом акредитационих стандарда односно процедура и докумената које су обезбеђене кроз акредитациони процес. Након прве добијене Акредитације у трајању од 3 године, перманентни рад у интересу квалитетета и безбедности пацијента , где се јасно поставио  Пацијент у центар збивања, допринео је да реакредитацијска посета протекне у најбољем реду и на опште задовољство и оцењивача и запослених. Дух акредитције и циљеви не само да су прихваћени и постоје, они су једноставно начин рада и функционисања овог Дома здравља, на чијем челу се налази млад, енергичан и стручан руководилац, који је око себе окупио и мотивисао изузетан кадар. Почетком 2017.године,  а на бази “Завршног извештаја о акредитацији“, Агенција за акредитацију здравствених установа је свечано уручила нашој установи “Сертификат о акредитацији на период од седам година – од јануара 2017. до јануара 2024.године“. У другој половини 2018.године дом здравља је акредитовао и Службу стоматолошке здравствене заштите.

          Дом здравља “Др Милорад Михајловић“ Ражањ је добитник и бројних признања за свој рад и успешну сарадњу са другим здравственим установама и институцијама. Поводом 13. Октобра – Дана Општине Ражањ,  Дом здравља је добио “Похвалу општине Ражањ за запажене резултате у 2015.години чиме је Дом здравља допринео напретку и афирмацији општине Ражањ“. Такође је Дом здравља и добитних бројних захвалница од других здравствених установа и организација нпр. Дом здравља Алексинац, Удружење здравствених радника Ниш, Апотека Ниш и др.

           Обзиром да у старосној структури становништва 29% су становници преко 65 година јавља се потреба за кућну негу и обилазак пацијената на терену, неопходно је у будућности формирати Службу за кућно лечење (очекује се подршка Министарства здравља и локалне самоуправе) као и организовање Хитне медицинске помоћи као посебне службе у склопу ДЗ. Неопходно је радити на јачању превентиве, ићи у сусрет пацијентима и афирмисати интерсекторски приступ организовања здравствене заштите кроз сарадњу са релевантним институцијама на локалном нивоу (Центар за социјални рад, школе, дечији вртић и др.). Урађена је Стратегија ДЗ 2013-2018 и дефинисани приоритети у раду:унапређење превентиве, квалитет зз и безбедност пацијената, сталне едукације, промоција здравих стилова живота, развој ресурса ДЗ, формирање службе кућног лечења и пуна имплментација информационих технологија.

            Доказали да уколико постоји бар мало воље, тимски рад, вере у оно што радимо и спознаје да то радимо и за будуће генерације које ће живети на овом простору, резултати су неизбежни јер ће само тако свима бити боље.