Организациона структура

У оквиру делатности Дом здравља организоване су следеће организационе јединице – службе:

 • Служба опште медицине,
 • Служба за здравствену заштиту жена и деце,
 • Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагнистику и специјалистичко- консултативне прегледе,
 • Служба стоматолошке здравствене заштите и
 • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

 

           Служба опште медицине обухвата послове здравствене заштите одраслих у матичном Дому здравља у Ражњу, у Здавственој станици у Витошевцу и  Амбулантама: у Скорици, Смиловцу, Новом Брачину и Браљини.

 

У оквиру службе опште медицине образује се:

 • Одељење хитне медицинске помоћи и
 • Одсек за кућне посете и обилазак пацијената на терену.        

У служби за здравствену заштиту жена и деце образују се:

 • Одсек за задравствену заштиту жена,
 • Одсек за здравствену заштиту деце.

У служби за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичко-консуслтативих прегледа образују се:

 • Одељење за лабораторију,
 • Одсек за радиологију и ултразвучну дијагностику,
 • Одсек за интернистичке прегледе и

У  служби за стоматолошку здравствену заштиту образују се:

 • Одсек за превентивну и дечју стоматологију и
 • Одсек за општу стоматологију

У служби за правне, еконосмко-финансијске, техничке и њима сличне послове Образују се:

 • Одсек за правне и финансијско-економске послове,
 • Одeљење за санитетски превоз и
 • Одсек за чишћење и одржавање хигијене.

организациона шема дома здравља

Измена организационе структуре односно нова Организациона шема је условљена одредбама Правилника о унутрашњој организацији здравствених установа (Здравствена делатност на примарном нивоу члан. 2, 3, 4 , 5, 6, 7 ,8).