Дом Здравља "др Милорад Михајловић" Ражањ

ул. др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ, Србија

ПИБ: 101463492, Мат бр: 07215380 ж.р: 840-603661-38

Тел. +381 37 3841 151
Тел. +381 37 3840 184
Факс +381 37 3841 663
Mејл: dz.razanj@open.telekom.rs

Закажите преглед преко апликације Мој доктор:
Дом Здравља Ражањ
 

Дом Здравља је носилац примарне здравствене заштите. Сви напори усмерени су ка превенцији и здравствено просвећивању грађана.

Грађанима је омогућено да се определе за изабраног лекара, који ће бринути о њиховом здрављу, који ће их познавати.

Здравствене услуге пружају се за више од 11.000 становника општине Ражањ.

У Дому Здравља Ражањ о Вашем здрављу брине 14 лекара, 2 стоматолога, 33 медицинских техничара и 17 радника заједничке службе.

У оквиру делатности Дом здравља организоване су следеће организационе јединице – службе:

  • Служба опште медицине,
  • Служба за здравствену заштиту жена и деце,
  • Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагнистику и специјалистичко- консултативне прегледе,
  • Служба стоматолошке здравствене заштите и
  • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

У оквиру Дома Здравља Ражањ ради:

  • Здравствена станица Витошевац
  • Амбуланта Скорица
  • Амбуланта Смиловац
  • Амбуланта Брачин
  • Амбуланта Браљина