Мисија:

Дом здравља “Др Милорад Михајловић“ Ражањ је установа која пружа висококвалитетне услуге примарне здравствене заштите становништву општине Ражањ у којој су корисници – пацијенти и њихови здравствени проблеми центар нашег стручног рада, а превенција и рано откривање болести приоритет у раду стручног кадра. Мера нашег успеха је задовољство корисника и целокупне јавности.

Визија:

Дом здравља “Др Милорад Михајловић“ Ражањ је установа у којој добро едуковани стручни кадар у квалитетним условима рада и са одговарајућом опремом константно унапређује превенцију,а болести успешно дијагностификује, лечи и излечује уз стално унапређење квалитета здравствених услуга, здравља корисника и њиховог задовољства. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' РАЖАЊ

  1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

    – Превенција и рано откривање колоректалног карцинома
    – Превенција и рано откривање карцинома грлића материце
    – Превенција и рано откривање карцинома дојке
    – Превенција и рано откривање кардиоваскуларних проблема
    – Превенција и рано откривање дијабетес мелитуса типа 2
    – Превентивне мере заштите зуба код деце
    – Превентивни прегледи деце предшколског и школског узраста

  1. КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА
  1. ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА
  1. СТАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И УСВАЈАЊЕ НОВИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВЕШТИНА
  1. ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА
  1. РАЗВОЈ РЕСУРСА ДОМА ЗДРАВЉА

7. ПУНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА