You are currently viewing Курс из КПЦР-а у ДЗ Ражањ
smart

Курс из КПЦР-а у ДЗ Ражањ

  • Post category:Вести

У ДЗ Ражањ је 28.10.2023.г. са почетком у 9.00 часова, одржана едукација-курс из кардиопулмонално церебралне реанимације.

Курсу су присуствовали и успешно завршили радници ДЗ Ражањ и то: 13 лекара из СЗЗЗОС, 12 мед сестара-техничара и 7 возача ХМП.

Курс је организован у сарадњи са Друштвом лекара ургентне медицине Србије. Руководилац курса је била др Тања Рајковић из УКЦ Ниш.

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart