Nabavka radova na izgradnji pomoćnog objekta-Garaže za sanitetska vozila Doma Zdravlja,,dr Milorad Mihajlović“Ražanj,jnbr.1.3.1/19 -Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora – garaža