You are currently viewing Poseta predstavnika Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije

Poseta predstavnika Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije

  • Post category:Вести

Dana 12.04.2021. godine predstavnici – spoljni ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije posetili su našu ustanovu u cilju sagledavanja organizacije rada Covid ambulante i drugih organizacionionih jedinica uključenih u Covid sistem, organizaciju toka vakcinacije kao i sveukupnu organizaciju i problematiku rada ustanove u uslovima pandemije izazvane bolešću Covid-19.

Prisutni na sastanku su , svako iz svog delokruga rada, izneli bitne informacije u narativnom i statističkom smislu a u cilju objektivnog sagledavanja gore navedene problematike.

Predstavnici Agencije za akreditaciju su izrazili izuzetno zadovoljstvo načinom rada i organizacijom našeg Doma zdravlja Ražanj u uslovima pandemije Covid-19.