You are currently viewing УПУТСТВА ЗА ПОНАШАЊЕ ТОКОМ И ПОСЛЕ ПОПЛАВА

УПУТСТВА ЗА ПОНАШАЊЕ ТОКОМ И ПОСЛЕ ПОПЛАВА

  • Post category:Вести

-Пратите информације преко телевизије, радија и путем интернета.
-Уколико постоји ризик од поплаве, не чекајући инструкције, одмах пређите на виши спрат куће.
-Не прилазите електричној инсталацији.
-Избегавајте клизишта и одроне на терену.
-Не ометајте рад спасилачких екипа                                                                                                              -Пратите вести о водоснабдевању и исправности воде за пиће.

-Не користите плавну воду, јер може бити под струјним напоном од подземних каблова или загађена муљем, уљем, бензином или фекалном канализацијом.
-Вратите се у своје куће само ако надлежне службе процене да је безбедно.
-Пре провере не користите електричне апарате.
-Очистите и дезинфикујте све поквашене површине.
-Рукавицама очистите зидове и подове поплављених просторија. Муљ који остаје после плавне воде може да садржи канализационе отпатке и хемикалије.
-Предмете које не можете очистити баците.
-Опрезно улазите у зграде због могућих скривених оштећења.
-Што је могуће пре оспособите оштећене септичке јаме и друге канализационе системе, јер могу да постану велики здравствени ризик.
-Припремите торбу са личним документима и најосновнијим стварима у случају хитне евакуације.