You are currently viewing Превентивни прегледи 12.11.2023.г.

Превентивни прегледи 12.11.2023.г.

  • Post category:Вести

Поштовани,

Дом здравља „др Милорад Михајловић“ организује у превенитвне прегледе у недељу 12.11.2023.г. у периоду од 8-16 часова.

Радиће се следећи превентивни прегледи прегледи:

-Мерење телесне масе

-Израчунавање степена ухрањености (БМИ)

-Мерење крвног притиска

-Одређивање гликемије и гликолозирани хемоглобин (HbA1C)

-Липидни статус

На преглед могу доћи сви грађани

Гликолозирани хемоглобин (HbA1C) радиће се у ОБ Алексинац, за наше пацијенте биће организован превоз комби возилом.